Κάνναβη για στομαχικές και γαστρεντερολογικές διαταραχές