Οι απαρχές της φυσικής θεραπευτικής στην Βόρειο & Κεντρική Αμερική