Οι Αρχάγγελοι της Αura-Soma έχουν μοναδική σύνδεση με κάθε άνθρωπο και την προσωπική του εξέλιξη. Λειτουργούν σαν φύλακες των ανθρώπων και όλων των ζωντανών όντων. Σε περιόδους κρίσεων φέρνουν προστασία και μας ανοίγουν στην εσωτερική καθοδήγηση.

 

Τρόπος Εφαρμογής

Όταν χρησιμοποιούμε τα ατομικά σπρέι Αρχάγγελος, φέρνουμε στην αύρα μας τις αρχαγγελικές ενέργειες που μας δίνουν την υποστήριξη να αφήσουμε τις συνηθισμένες μας σκέψεις και συμπεριφορές, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις καρμικές ευθύνες μας, τις δυνατότητες που μας παρουσιάζονται για εξέλιξη και να κατανοήσουμε τον σκοπό μας.

Αρκούν τρία ψεκάσματα με το αριστερό χέρι ενωμένο στον καρπό με το δεξί πάνω από το κεφάλι, φέρνουμε την ουσία στην αύρα μας με απαλές κινήσεις των χεριών (σαν φτερούγες) γύρω από όλο μας το σώμα μέχρι τα πόδια.

Βάρος 59 g
Ποσότητες