ΑYURVEDA

Υπότιτλος: Iατρική της Φύσης

Συγγραφείς: Dr David Frawley, Dr Subhash Ranade

Μετάφραση: Σοφία Παπαδοπούλου, Κατερίνα Ζουγανέλη

Εκδόσεις: ΑYURVEDA Ηellas

Χρονολογία Έκδοσης: 2007

Διαστάσεις: 14×21 εκ.

Σελίδες: 382

Eξώφυλλο: Μαλακό

Περιγραφή

Η ΑγιουρΒέδα, η επιστήμη της ζωής, είναι η εξαιρετική φυσική θεραπευτική παράδο­ση της Ινδίας, της οποίας η ηλικία υπολογίζεται άνω των πέντε χιλιάδων ετών. Συν­δεόμενη στενά με το βαθυστόχαστο σύστημα της γιόγκα και τα μονοπάτια διαλογι­σμού τπε περιοχής, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνείδηση, ως θεμέλιο της υγείας και της ευεξίας. Η ΑγιουρΒέδα είναι ένα δυναμικό σύστημα ιατρικής νου-σώματος, που κα­λύπτει ολόκληρο το φάσμα τηε φυσικής, ψυχολογικής και πνευματικής θεραπείας. Μας διδάσκει τη γλώσσα της φύσης, έτσι ώστε με τη βοήθειά της να μάθουμε να ελέγχουμε το ίδιο το κάρμα μας. Ξεκλειδώνει τις μυστικές θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης, μέ­σα από τις οποίες μας μεταδίδει την ίδια την σοφία της ζωτικής δύναμης (prana).

Το Βιβλίο ΑγιουρΒέδα, Η Ιατρική της Φύσης περιλαμβάνει μια πλήρη περιγραφή όλων των επιπέδων της ΑγιουρΒέδα, από τη διατροφή και τα Βότανα μέχρι το γιόγκα και το διαλογισμό, εξηγώντας παράλληλα τις αγιουρβεδικές διαγνωστικές και θερα­πευτικές μεθόδους. Καλύπτει ολόκληρη την ύλη των διετών αγιουρΒεδικών προγραμ­μάτων για ξένους σπουδαστές στην Ινδία. Κυρίως, επεξηγεί με σαφήνεια τιε αγιουρβεδικέε συστάσεις που αναφέρονται στη διατροφή, την άσκηση και τη σεξουαλικότη­τα, τονίζοντας τις διάφορες καθημερινές και εποχιακές αγωγές για άριστη υγεία και ευεξία. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό απόκτημα για κάθε αγιουρβεδική βι­βλιοθήκη και ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα για όποιον έχει ενδιαφέρον για τιε ανατολικές ρίζες της ιατρικής νου-σώματος. Αποτελεί ίσως για το σοβαρό μελετητή το καλύ­τερο βιβλίο από αυτά που κυκλοφορούν σχετικά με την ΑγιουρΒέδα.

Ο Dr David Frawley είναι ένας από τους πιο επιφανείς δυτικούς ειδικούς στην Αγιουρβέδα. Πολυγραφότατος συγγραφέας, διδάσκει την Αγιουρβέδα σε όλο τον κόσμο, την οποία διδάχθηκε και μελέτησε εκτενώς στην Ινδία.

Ο Dr Subhash Ranade είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανατολίτεε ειδικούς στην ΑγιουρΒέδα. Επίσης συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων, διδάσκει την Αγιουρβέδα σε όλο τον κόσμο, ενώ επισκέπτεται τακτικά την Ευρώπη και την Αμερική.

Οι δύο αυτοί εξαίρετοι ειδικοί συγγραφείς συγκεντρώνουν και “παντρεύουν” τα καλύ­τερα στοιχεία της Ανατολής και της Δύσηε, εξηγώντας το σημαντικό ρόλο που παίζει η Αγιουρβέδα για την υγεία και τη άριστη φυσική μας κατάσταση.

Βάρος 700 g