Κασετίνα Set Chakras – Ενεργοποίησης των Τσάκρας

Περιέχει ένα συνδυασμό από οκτώ ανθοϊάματα (Down to Earth, Well Being, Strength, Ecstasy, Authenticity, Clarity, Flight, Gratefulness)  τo καθένα απευθύνεται σε κάποιο από τα ενεργειακά μας κέντρα οποία έχουν συναφή αποτελέσματα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μέχρι τρία μαζί.

Για περισσότερα βλέπε άρθρα «Τρόποι Χρήσης», «Τι είναι τα τσάκρας» και στην περιγραφή των μεμονωμένων προϊόντων.