Κασετίνα Set Chakras Meditation/Relaxation – Διαλογισμού/Χαλάρωσης

Περιέχει ένα συνδυασμό από επτά ανθοϊάματα (Let Go, Clarity, Blue Dragon, Lotus, Happiness, Flight, Trust)  τα οποία έχουν συναφή αποτελέσματα.

Θα τα χρησιμοποιήσουμε είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μέχρι τρία μαζί.

Για περισσότερα βλέπε άρθρα «Τρόποι Χρήσης», «Τι είναι τα τσάκρας» και στην περιγραφή των μεμονωμένων προϊόντων.