Φέρνει μια ενδυνάμωση της Θέλησης το βοηθάει να ευθυγραμμιστεί με τον σκοπό του και αυξήσει την εμπιστοσύνη του σε σχέση με την ζωή του καθώς ξεδιπλώνεται. Επιπλέον στηρίζει τις ευθυγραμμίσεις των λεπτοφυών σωμάτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πνευματικό στόχο.

Βάρος 150 g
Ποσότητα

25ml