Κασετίνα Set Chakras Sexuality – Σεξουαλικότητας

Περιέχει ένα συνδυασμό από επτά ανθοϊάματα (Down to Earth, Well Being, Trust, Heart of Tantra, Warrior, Golden Dawn, Goddess)  τα οποία έχουν συναφή αποτελέσματα.

Θα τα χρησιμοποιήσουμε είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μέχρι τρία μαζί.

Για περισσότερα βλέπε άρθρα «Τρόποι Χρήσης», «Τι είναι τα τσάκρας» και στην περιγραφή των μεμονωμένων προϊόντων.