Κασετίνα Set Chakras Self Image – Εικόνας του εαυτού

Περιέχει ένα συνδυασμό από δέκα ανθοϊάματα (Strength, Hidden Splendor, Gratefulness, Well Being, Authenticity, Isan, Goddess, Warrior, Children’s Flower, Opium Poppy)  τα οποία έχουν συναφή αποτελέσματα.

Θα τα χρησιμοποιήσουμε είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μέχρι τρία μαζί.

Για περισσότερα βλέπε άρθρα «Τρόποι Χρήσης», «Τι είναι τα τσάκρας» και στην περιγραφή των μεμονωμένων προϊόντων.